Dorpskernen van de Gemeente Oirschot

Oirschot, Spoordonk en Oost,- West en Middelbeers
Oirschot

Ontdek de mooie plekjes in Oirschot!

Oirschot, Spoordonk en Oost,- West en Middelbeers

Oirschot , een gemeente met ongeveer 18.000 inwoners met de dorpskernen Middelbeers, Oostelbeers, Westelbeers (de Beerzen) en Spoordonk kent twee beschermde dorpsgezichten: de met kastanjes omzoomde monumentale Markt en – in het buitengebied – het Stratense kapelletje met omgeving. De Oirschotse Markt met de meer dan vijf eeuwen oude St. Petrusbasiliek ( Basilica Minor ) en het uit 1513 daterende voormalig raadhuis is een van de mooiste pleinen van Brabant. In de schaduw van het plein ligt het intieme Vrijthof met het Boterkerkje, dat het oudste tufstenen godshuis van Brabant is.

Spoordonk is een klein dorp, maar heeft een roemrijke geschiedenis als zetel van de Lords van Oirschot. 
Zij bezaten een kasteel hier (Huis ten Bergh), een watermolen en vier domein boerderijen. 
Van Huis ten Bergh, dat werd afgebroken in de negentiende eeuw, blijft alleen een bobbel in het grasland. 
De watermolen bestaat nog  steeds en is onlangs gerestaureerd.

De naam Spoordonk is waarschijnlijk een combinatie van de 'spork', een Berry Bushen "donk", die een grote uitstulping van zand
in een drassige omgeving is.
Dat verklaart ook de aanwezigheid van de watermolen.

Oost-, West-Middelbeers

Kernen met pit!

Middelbeers, Oostelbeers en Westelbeers danken hun naam aan de nabijheid van de grote en de kleine Beerze, twee rivieren die 
belangrijk voor landbouw en watervoorziening waren.
Ondertussen is natuur weer terug gebracht in de valleien van de stream.

Middelbeers.

Middelbeers is de grootste van de drie Beerzen. Het belangrijkste monument is een15e eeuwse kerk die wordt beschouwd
als een van de coolste dorp kerken in de Brabantse Kempen.

Oostelbeers.


Het dorp behoorde oorspronkelijk tot de abdij van Echternach, die later aan de abdij van Tongerlo overgedragen.

Westelbeers

Er was nooit een dorpskerk. Hoewel er we een mooie Mariakapel uit 1637 vinden.