Hemeltjelief ….Heilige verhalen in zalig Oirschot in Museum De Vier Quartieren

Evenementen
Hemeltjelief ….
Heilige verhalen in zalig Oirschot
Het katholieke geloof heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de gemeente Oirschot. Sporen zijn nog overal te vinden, zowel in materiële (kerken, kloosters en kapellen) als in immateriële vorm  (driekoningenzingen, allerzielenprocessie en Sint-Hubertusviering). Het Rijke Roomse Leven zit nog bij veel mensen in de genen. Omdat museum de Vier Quartieren een grote en bijzondere collectie religieus erfgoed heeft en omdat november een maand is met veel religieuze hoogtepunten, gaat het museum dit rijke religieuze erfgoed in de schijnwerpers zetten. Op vrijdag 2 november – Allerzielen – wordt de tentoonstelling Hemeltjelief …. geopend door Wethouder Piet Machielsen en een bijzondere figuur uit het verleden.

Rijke collectie volksdevotie
Het dagelijks leven was doordrongen van het geloof. Dat uitte zich in volksdevotie en volkskunst. Overal in huis waren religieuze voorwerpen aanwezig, zoals  Mariabeelden, huiszegens, rozenkransen en wijwatervaatjes. Religieuze rituelen zoals de doop, eerste communie, huwelijk en ziekenzalving markeerden de belangrijke fases in het leven. Geloof inspireerde ook veel kunstenaars. In deze expositie zullen veel topstukken te bewonderen zijn uit de eigen collectie van het museum.  De expositie besteedt ook aandacht aan de religieuze iconen van Oirschot.
Sint-Odulphus
Een heilige die echt bij Oirschot hoort is Sint-Odulphus. Hij werd rond 780 in Best geboren en volgde zijn opleiding tot priester aan de Latijnse School. Voordat hij naar Utrecht vertrok, was hij werkzaam als pastoor in Oirschot. Vanuit Utrecht vertrok hij naar Friesland om het werk van Willibrordus en Bonifatius voort te zetten en de Friezen te bekeren tot het christendom. Het feest van Sint-Odulphus wordt gevierd op zijn sterfdag 12 juni.
Zuster Maria Margaretha
In het karmelietessenklooster in de Nieuwstraat wordt het gedachtegoed van zuster Maria Margaretha der Engelen - in de volksmond ‘de Heilige Non van Oirschot’ genoemd - gekoesterd. Zuster Maria Margaretha volgde op een extreme wijze het lijden van Jezus Christus. In 1654 ontving ze de stigmata, dat zijn wonden op de plekken waar Jezus gekruisigd was. Zuster Maria Margaretha werd vooral beroemd na haar dood in 1658. Volgens de legende was haar lichaam, na maanden opgebaard te zijn geweest, nog puntgaaf.  Wel scheidde het een soort olie af, waarmee mensen genezen konden worden.
Heilige Eik
Naast een heilige en een beroemde zuster heeft Oirschot ook nog een Heilige Eik. Volgens een legende vond een herder in 1406 een Mariabeeldje in de Beerze. Het beeld werd naar de kerk gebracht, maar keerde telkens weer terug naar de holle eik. Dat was een teken voor de bewoners om hier een Mariakapel te bouwen. Dit groeide uit tot een bedevaartplek. Nog steeds steken mensen hier een kaarsje aan om te bidden voor iemand of om steun te vragen aan Moeder Maria.

De tentoonstelling ‘Hemeltjelief …’ vertelt de verhalen over het rijke religieus erfgoed van Oirschot. Een tijd die nog leeft in het collectief geheugen van veel Brabantse mensen.