Centrummanagement

Oirschot

Ontdek de mooie plekjes in Oirschot!

Vanuit de OVO is het initiatief ontstaan om te bekijken of we voor Oirschot Centrummanagement kunnen gaan opzetten. Dit is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, winkeliers, horeca, vastgoedeigenaren en de gemeente Oirschot.

Wat is centrummanagement?
Centrummanagement is een vorm van publiek-private samenwerking, gericht op het vergroten van de aantrekkelijkheid van een winkelgebied om zo het economisch functioneren en de leefbaarheid te versterken. Partijen werken samen op basis van gelijkwaardigheid en met een gezamenlijke inbreng van middelen.

U kunt het centrummanagement bereiken via: karien@centrum-oirschot.nl

Een filmpje van de centrummanager van 10 okt 2016